Aktivity materskej školy

 

Naše aktivity sú zamerané na to, aby zážitkovou formou obohacovali poznatky detí, aby im spestrili výchovno vzdelávací proces a aby ich výsledkom boli veselé, šikovné, spokojné, slušne vychované a zdravé deti.

 

Aktivity:

Pondelkové divadielka
Plavecký kurz
Lyžiarsky kurz
Škola v prírode
Výlety na hrad, skanzen, do ZOO, múzea
Deň snehuliakov
Deň vtáčikov
Šarkaniáda
Pečenie perníkov
Veľkonočná šibačka
Minidopravné ihrisko
Deň s požiarníkmi
Deň s policajtmi
Deň so záchranármi prvej pomoci
Deň na vláčiku
Deň šalátov
Slniečko má talent
Návštevy knižnice
Návšteva ZŠ
Mikuláš
Detský Silvester
Karneval
Návšteva bábkových divadiel v MŠ
Výcvik psov
Narodeninové oslavy
Rozlúčka so škôlkou, opekačka a noc v MŠ
O oboznamovanie sa s anglickým jazykom sa u nás stará Helen Doron
Pre rodičov je pripravený deň otvorených dverí, vianočná besiedka a Deň matiek, kde môžu vidieť, čo všetko ich detičky dokážu.