Nezisková organizácia Slniečko

vznikla v roku 2004.

 

Zriadila Súkromnú materskú školu na Tranovského ul.č.9, Poprad v bývalom dome Aurela Scherfela a svojou činnosťou pokračuje v odkaze tohto významného rodáka z Veľkej. Prenajatú budovu, v ktorej n.o. prevádzkuje materskú školu, daroval tento rodák v r.1904 testamentom pre deti bez rozdielu rasy, národnosti a vierovyznania.

 

Zakladateľky neziskovej organizácie Jana Adamjaková a Renáta Gondová sa snažia nasledovať tento odkaz a plniť vôľu testamentu. Preto v jeho dome prevádzkujú materskú školu tak, aby sa tu deti cítili vítané a milované.

 

So životom a dielom Aurela Scherfela sa deti každoročne oboznamujú v dome na Scherfelovej ulici, kde je jeho múzeum. V múzeu sa nachádzajú predmety s ktorými pracoval pri svojej lekárnickej a botanickej praxi (viď foto).

 

Každý rok na deň Pamiatky zosnulých kladieme s deťmi z materskej školy veniec a zapaľujeme sviečky na hrobe Aurela Scherfela (viď foto) a tak sa mu snažíme aspoň symbolicky poďakovať za to, čo urobil za života pre svojich rodákov vo Veľkej a za to, že sa môžeme v jeho dome dnes hrať.